I speak

Rauavärki toetab PRIA meede
“Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas”

Projekti eesmärk on rekonstrueerida majandushoone ning arendada välja tootmiseks sobivad ruumid.
Projekti tulemusel saab ettevõte kasvada ja täita suuremaid metallkonstruktsioonide ja -mööbli tellimusi.

Cart

Back to Top